Rólunk

 

Tevékenységi beszámoló – 2018.

A segesvári Kikerics Kulturális Egyesület alaptevékenysége az erdélyi kulturális értékek Å‘rzése, széles körhöz való eljuttatása, a hagyományÅ‘rzés, a népi műveltség ápolása. A 2018-as évi munkásságunk is ennek jegyében zajlott, igen szép sikerrel és megvalósításokkal. Elmondható az is, hogy tevékenységeink az eltelt év folyamán nyerték a legnagyobb támogatottságot a különbözÅ‘ alapítványok, önkormányzatok, gazdasági egységek és magánszemélyek részérÅ‘l. JelentÅ‘sebb támogatóink voltak: Segesvár Municípiumi Város Önkormányzata, a Bethlen Gábor Alap, a Communitas Alapítvány, az Emberi ErÅ‘források Minisztériuma a Csoóri Sándor Alap által, a kolozsvári Halcyon Mobile kft., valamint magánszemélyek (dr.Bihari Béla, Szabó Árpád és Szabó Gabriella, Székely Anna, Veress Zsombor és Zsidó EnikÅ‘).

Csak a legfontosabb eseményeket említve, a következÅ‘ket emelhetjük ki:

- folyamatosan működÅ‘ néptáncoktatás öt csoportban – az oktatótestület tagjai Varró Huba művészeti vezetÅ‘, Bugnár Zsolt koreográfus és Kincses Olga táncoktató;

- népviseletkészletünk és eszköztárunk további bÅ‘vítése – Segesvár Önkormányzata és a Csoóri Sándor Alap által;

- a Kikerics Néptáncegyüttes rendszeres itthoni önálló elÅ‘adásai (a téli ünnepkörökrÅ‘l szóló januári, a Március 15-ei, a tanévzáró júniusi, valamint a Magyar Szórvány Napi elÅ‘adásunk);

- 25 éves fennállásunkat megünneplÅ‘ jubileumi ünnepi műsor, 3 napos rendezvénysorozat keretében, a Communitas Alapítvány, a Bethlen Gábor Alap, Segesvár Önkormányzata és a Csoóri Sándor Alap támogatásával;

- nyári edzÅ‘táborunk megszervezése, a Communitas Alapítvány támogatásával;

- több hétvégét felölelÅ‘ műhelymunka Ivácson Lászlónak, a sepsiszentgyörgyi Háromszék Táncegyüttes művészeti vezetÅ‘jének irányításával;

 - szakmai versenyeken való részvétel, a Sepsiszentgyörgyön megrendezett V. Erdélyi Legényesversenyen például különösen kimagasló sikerrel;

- anyaországi részvételű szórványtáborunk megszervezése, a Communitas Alapítvány támogatásával;

- egy diáktoborzó turnésorozat szervezése – a Bethlen Gábor Alap támogatásával;

- fénytechnika-készletünk jelentÅ‘s bÅ‘vítése –a Bethlen Gábor Alap és a Communitas Alapítvány támogatásával;

- számos helyi néptáncfesztiválon és falunapon való részvétel;

- szüreti bál és farsangi bál szervezése;

- eseményeink zöméhez kapcsolódóan táncházak szervezése.

Nagyon szépen köszönünk minden támogatást, segítséget, kívánunk további kitartást és örömöt táncosainknak, megmaradást mindannyiunknak!

Segesvár, 2018. december 31.

  

 

 

Tevékenységi beszámoló 2017.

Az év utolsó napján illendÅ‘, hogy picit mi is visszatekintsünk az eltelt esztendÅ‘re, röviden számba vegyük az elért megvalósításokat, sikereinket, és köszönetet mondjunk mindazoknak akik segítették, támogatták munkánkat.

Kimondható, hogy egy tevékenységgel teli, igen jó év áll mögöttünk, mely során bizony egy cseppet sem unatkoztunk. A rengeteg gyönyörű táncrend, amelyet elsajátítottatok, kedves táncosok, valamint a sok szép fellépés, melyekkel szíveinket gyönyörködtettétek, mind-mind önmagáért beszél. Köszönet elsÅ‘sorban Nektek a munkáért és lelkes kitartásért, szüleiteknek a támogatásért, no meg a kiszállások utaztatásai során nyújtott segítségükért! Természetesen szívélyes köszönet oktatóitoknak, koreográfusaitoknak Varró HubaBugnár ZsoltKovács MelindaKincses OlgaTÅ‘kés Lóránt és Csintalan Cecília személyében, és ugyanígy köszönjük a sok segítséget Székely Annának, a PetÅ‘fi Program Segesváron működÅ‘ önkéntesének. Az Å‘ munkájukat fogta szépen egybe és irányította Varró Huba művészeti vezetÅ‘ és László Imola tanárnÅ‘, együttesvezetÅ‘. 

KiemelendÅ‘ek a fiúk legényesversenyeken elért szép eredményei (Zalaegerszegen és Marosvásárhelyen), valamint Kerekes Kinga népdalénekes különbözÅ‘ szakmai vetélkedÅ‘kön elért sikerei. Külön köszönet a Nagy-Kikericsnek a Mircea Eliade FÅ‘gimnázium vidéki diáktoborzásain nyújtott derekas segítségéért. JólesÅ‘ érzéssel gondolunk vissza a Kincses Olga és TÅ‘kés Lóránt által szervezett szép eseményekre is, a szederjesi szüreti bálra, az adventi koszorú-fonásra.
Az tanítás-tanulás menetét nagymértékben segítette a nyári edzÅ‘táborunk, amelyet idén már 9. alkalommal szerveztünk meg és amely idén is részben a Communitas Alapítvány segítségével valósulhatott meg, JelentÅ‘s színfoltot hozott e folyamatba az Å‘sz során elindított műhelymunkáink, intenzív képzéseink sorozata, amely révén több alkalommal dolgozhattunk jeles vendégoktatókkal: Putzi Kovács ErnÅ‘vel, a cigánytáncok elismert szakavatottjával és Ivácson Lászlóval, a sepsiszentgyörgyi Háromszék Táncegyüttes művészeti vezetÅ‘jével. E képzés-sorozatot Segesvár Municípiumi Város Önkormányzatának támogatása tette lehetÅ‘vé.

Pályázataink egyébként idén voltak a legsikeresebbek:
Az Emberi ErÅ‘források Minisztériuma Csoóri Sándor Alapjának, a kolozsvári Halcyon Mobile kft-nek és a Communitas Alapítványnak segítségével sikerült megvásárolni egy komoly színpadi fénytechnika-berendezést, a Segesvári Önkormányzat és a Communitas Alapítvány támogatásával egy digitális vetítÅ‘t és laptopot, szintén a Communitas Alapítvány segítségével több zenegépet, végül, de nem utolsó sorban velük együtt köszönet a Bethlen Gábor Alapnak és a Maros Megyei Tanácsnak, akik szeptemberi szórványturnénkat támogatták jelentÅ‘s összeggel.

Mindezen szép megvalósítások nagymértékben segítenek, de köteleznek is: szeretnénk munkánkat a következÅ‘ évben is legalább ilyen eredményességgel folytatni. Máris készülnek az új táncrendek, valamint a nagyok Dracula életét megjelenítÅ‘ történelmi táncjátéka (itt még egyszer köszönet Ivácson Lászlónak, aki a mű dramaturgiáját elkészítette). Újévi terveink között szerepel még többek között ruhatárunk bÅ‘vítése, technikai eszköztárunk további gyarapítása, egy magyarországi fellépés és egy hazai turnésorozat, valamint egy külföldi fesztivál-részvétel. Az új év elhozza fennállásunk 25 éves évfordulóját is, szép ünneplést tervezünk 2018 októberére.

Köszönjük, hogy velünk vagytok, hisszük, hogy így további szép eredmények várnak ránk.

Segesvár, 2017. december 31.