Segesvár - Mezőkeszü - Koltó

2018. július - december

Segesvár - Koltó cserelátogatás, Å‘szi toborzóturné

A 2017-es évünk egyik legszebb eseménye egy olyan néptáncturné-sorozat volt, melyet két síkon gondoltunk felépíteni, jellegét és hatását tekintve: egyfelÅ‘l megvalósítottunk egy csereturnét Segesvár és Koltó között, a két település kiemelt, PetÅ‘fihez kapcsolódó rendezvényei alkalmából, másrészt folytattuk a diáktoborzó kiszállásainkat a Segesvár környéki szórványban. Tervünk szép megvalósulását a BETHLEN GÁBOR ALAP tette lehetÅ‘vé, mely támogatást ezúton is hálásan köszönünk.

A Segesvár-Koltó csereturné egy oda-vissza látogatásból állt, mindkettÅ‘ 3-3 nap idÅ‘tartamban. MegjegyzendÅ‘ hogy a koltóiak Segesvárra utaztatását teljes mértékben mi álltuk, itt tartózkodásuk költségét pedig a fehéregyházi PetÅ‘fi Sándor MűvelÅ‘dési Egyesülettel együtt vállaltuk fel. Köszönettel tartozunk Szabó József PSME-elnöknek és a vendégfogadó családoknak.

A résztvevÅ‘ segesvári és koltói fiatalok tehát egymás kiemelt fontosságú rendezvényein vettek részt:
- 2017. júliusában Segesvár mellett Fehéregyházán a költÅ‘ halálával kapcsolatos megemlékezéseken;
- 2017. szeptemberében a mézeshetek helyszínén Koltón az ottani PetÅ‘fi emlékünnepélyeken, ezúttal épp a költÅ‘ 170 éves házassági évfordulója kapcsán.
Táncegyüttesünk a koltói PetÅ‘fi-ünnepély vendége volt, elÅ‘adásunk pedig az emlékműsor része. A turné részeként, az odaúton, együttesünk még egy mezÅ‘ségi faluban tartott elÅ‘adást, MezÅ‘keszün, ahol Török-Csingó Adorján tiszteletes úr szervezte fogadásunkat, fellépésünket.

A turnét Å‘sszel folytattuk a Segesvár környéki szórványban, olyan településeken, ahonnan a segesvári magyar osztályok diákjai is származhatnak. Ifjúságunk összetartó erejét és művelÅ‘dési értékeinket megmutatva, egyfajta diáktoborzást végeztünk a Segesvár környéki szórványban, buzdítva kistérségünk gimnazista végzÅ‘s diákjait hogy Segesváron folytassák tanulmányaikat.

 

 

A Segesvár-Koltó csereturné gazdag programmal, rengeteg életre szóló élménnyel gazdagította az abban résztvevÅ‘ket. A koltóiak Fehéregyházán a múzeumkertben részt vettek a PetÅ‘fi-ünnepélyen, ahol Å‘k is elhelyezték az emlékezés koszorúját, csakúgy mint az Ispán-kúti emlékműnél. Az igényességgel elÅ‘készített elÅ‘adásuk pedig igen kellemes színfoltját jelentette az ünnepi emlékműsornak. Itt tartózkodásuk alatt jutott idÅ‘ arra is, hogy megismerkedjenek Segesvár történelmi városközpontjával, sÅ‘t kisebb kirándulást tettünk együtt Székelykeresztúr (PetÅ‘fi körtefája) - Székelyudvarhely (városközpont) - SzejkefürdÅ‘ (a székelykapu-sor, Orbán Balázs sírjával) - Farkaslaka (Tamási Áron síremléke) útvonalon. Hazautazásuk során megtekintették a marosvásárhelyi Kultúrpalotát, Sáromberkén a Telekiek családi sírboltját és Gernyeszegen a Teleki-kastélyt. 

A mi szeptemberi Koltóra látogatásunk is hasonlóan gazdag volt. Az elsÅ‘ nap MezÅ‘ségrÅ‘l szólt: Válaszúton meglátogattuk a Kallós Alapítvány kibÅ‘vített múzeumát, Kallós Zoltán gyönyörű gyűjteményének legjavát, délután  pedig megérkeztünk MezÅ‘keszüre, ahol Török-Csingó Adorján lelkipásztor segítségével ismerkedtünk a református templommal és a faluval. ElÅ‘adásunkra sokan eljöttek, mindenkinek felemelÅ‘ élmény volt.

Koltón természetesen részt vettünk az emlékünnepélyen. Koszorúztunk, majd Nagy Judit tanítónÅ‘ tolmácsolta  Szabó József, a PetÅ‘fi Sándor MűvelÅ‘dési Egyesület elnökének szavait. Fellépésünket itt különösen nagyszámú közönség nézte végig és jutalmazta vastapssal. "JövÅ‘re is visszavárunk!" - mondta elégedetten Csendes Lajos polgármester úr.

Közben Nagybányára kirándultunk, ismerkedtünk a valamikor szebb idÅ‘ket is megélt néhai bányászvárossal: sétáltunk a régi fÅ‘téren, megtekintettük a híres nagybányai festÅ‘iskola remekműveit tartalmazó Képtárat, valamint a csodálatos bányavirágokat rejtÅ‘ Ásványtani múzeumot. A wellness-fürdÅ‘zés pedig hab volt a tortán.

Hazautazásunk elÅ‘tt kedves házigazdánk, Kádár Helén segítségével meglátogattuk a PetÅ‘fi Sándor és Szendrey Júlia mézesheteinek is helyszínt adó Teleki-kastélyt, majd azzal búcsúztunk el a koltóiaktól, hogy "jövÅ‘re újra találkozunk", mindkét helyszínen.

 

Képek a turnéról